06 maja 2024

Światowe zapotrzebowanie na energię wzrasta, popyt pokryją OZE i atom?

Do 2025 r. udział OZE w globalnym miksie energetycznym wzrośnie do 35%, dodatkowo o 4% wzrośnie produkcja energii jądrowej. Rozwój OZE i atomu pozwoli pokryć wzrost światowego zapotrzebowania na energię elektryczną – wskazuje IEA.

Oczekuje się, że wzrost światowego zapotrzebowania na energię elektryczną przyspieszy średnio do 3% w ciągu najbliższych trzech lat. Jak wskazują analizy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (ang. International Energy Agency, IEA), popyt na dodatkowe kilowatogodziny niemal w całości pokryją odnawialne źródła energii oraz energetyka jądrowa.

35% OZE w światowym miksie energetycznym

Zgodnie z najnowszą analizą IEA „Electricity Market Report 2023”, niskoemisyjne źródła mają pokryć blisko 90% całkowitego prognozowanego wzrostu światowego zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2023-2025. IEA przewiduje, że za ponad 45% wzrostu produkcji energii odnawialnej odpowiadać będą Chiny. Unia Europejska odpowiadać ma za 15% wzrostu produkcji.

Wzrost znaczenia OZE będzie miał odzwierciedlenie w światowym miksie energetycznym. Z obecnych 29% (dane za 2022 r.), udział OZE w globalnym miksie energetycznym wzrośnie do 35% w 2025 r.

Produkcja energii z atomu wzrośnie o 4%.

IEA przewiduje ponadto, że do 2025 r. wskutek oczekiwanego ożywienia produkcji jądrowej we Francji, gdzie coraz więcej elektrowni kończy zaplanowane prace konserwacyjne, oraz rozpoczęcie produkcji w nowych elektrowniach w rejonie Azji, globalna produkcja energii jądrowej wzrośnie średnio o prawie 4%. - Oznacza to, że w każdym roku do 2025 r. około 100 TWh dodatkowej energii elektrycznej będzie wytwarzane w elektrowniach jądrowych, co odpowiada około jednej ósmej obecnej produkcji energii jądrowej w USA – dodano.

Za wzrost udziału energii jądrowej w globalnej produkcji energii odpowiadać ma - zdaniem IEA - kryzys energetyczny, z którym obecnie mamy do czynienia. -  W Europie i Stanach Zjednoczonych powróciły dyskusje na temat przyszłej roli energii jądrowej w koszyku energetycznym. Jednocześnie w innych częściach świata obserwuje się już przyspieszony rozwój elektrowni jądrowych – wyjaśniono.

Do 2025 r. ponad połowa wzrostu światowej produkcji energii jądrowej pochodzić będzie z zaledwie czterech krajów: Chin, Indii, Japonii i Korei.

Rekordowe emisje CO2 z energetyki w UE!

Dane IEA za 2022 r. wskazują, że choć w 2022 r. obserwowano spadek intensywności emisji CO2 w globalnej produkcji energii, w UE emisje CO2 związane z wytwarzaniem energii elektrycznej osiągnęły w ubiegłym roku rekordowy poziom. Analizy wskazują ponadto, że w skali globalnej emisje z energetyki będą utrzymywać się na zbliżonym poziomie aż do 2025 r.  - W okresie 2023-2025, niższe emisje w regionach takich jak Europa i obie Ameryki (każdy spadek średnio o 70 Mt/rok) częściowo zrównoważą znaczny wzrost w regionie Azji i Pacyfiku (wzrost średnio o 100 Mt/rok) (…). W 2025 r. intensywność emisji CO2 w globalnej produkcji energii elektrycznej wyniesie 417 g CO2/kWh, co oznacza spadek o średnio 3% każdego roku do 2025 r. - czytamy w raporcie.

W przypadku UE oczekuje się, że wraz z ekspansją odnawialnych źródeł energii i spadkiem podaży węgla i gazu w sektorze energetycznym do 2025 r.  nastąpić ma spadek emisji CO2 o 28%r.

Ekstremalne zjawiska pogodowe  - potrzeba bezpieczeństwa dostaw i odporności.

Autorzy raportu zwrócili uwagę na pogodo zależność odnawialnych źródeł energii i wynikające z tego tytułu ryzyka dla bezpieczeństwa energetycznego. W kontekście tym przypomniano, że Europa w 2022 r. doświadczyła „najgorszej od 500 lat suszy”. - Włochy odnotowały rekordowy spadek produkcji energii wodnej, notując w okresie luty-kwiecień 2022 r. najniższą produkcję w sektorze energii wodnej w ciągu ostatnich dwóch dekad. Zużycie energii wodnej we Włoszech spadło o ponad 30% w porównaniu ze średnimi z lat 2017-2021, podobna sytuacja miała miejsce w Hiszpanii i Francji, gdzie odnotowano spadki kolejno o 29% i 20% - czytamy.

Jak dodano, sytuacja ta podkreśliła wpływ zmieniających się wzorców klimatycznych na systemy energetyczne  - niska produkcja energii wodnej dodatkowo obciążyła pozostającą do dyspozycji flotę konwencjonalną i zwiększyła i tak wysokie już koszty energii elektrycznej. Autorzy raportu wskazują przy tym, że w świecie, w którym zarówno popyt, jak i podaż energii elektrycznej w coraz większym stopniu zależą od warunków meteorologicznych, bezpieczeństwo energii elektrycznej wymaga większej uwagi.

 

WROĆ DO BLOGA

Odwiedź nas:

© 2024 Oraquel. All Rights Reserved